Board logo

標題: 2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-10-1 21:41     標題: 2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」

2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」 http://www.youtube.com/watch?v=u_QCS2VvdfE
[youtube]u_QCS2VvdfE[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬33」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-10-1 21:42

本帖最後由 正人 於 2016-10-1 21:47 編輯

1 DSC04054.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04055.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04056.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04057.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04058.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04059.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04060.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04061.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04062.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04063.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04064.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04065.JPG
2016-10-1 21:42


圖片附件: 1 DSC04054.JPG (2016-10-1 21:41, 73.03 KB) / 下載次數 59
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4586&k=7d8935d00266c6204f38414d840dcda9&t=1544710467&sid=tTiNaX圖片附件: 1 DSC04055.JPG (2016-10-1 21:41, 72.24 KB) / 下載次數 65
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4587&k=278a59ba45e7e99a05ec611c56b2f60b&t=1544710467&sid=tTiNaX圖片附件: 1 DSC04056.JPG (2016-10-1 21:41, 71.6 KB) / 下載次數 60
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4588&k=f1ea8d4b3694228846f05d369f8ec8c9&t=1544710467&sid=tTiNaX圖片附件: 1 DSC04057.JPG (2016-10-1 21:41, 68.33 KB) / 下載次數 63
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4589&k=26aa11e3720f31682e09b9a89dda9601&t=1544710467&sid=tTiNaX圖片附件: 1 DSC04058.JPG (2016-10-1 21:42, 68.8 KB) / 下載次數 59
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4590&k=75240f7537c14e04f0cb9d0fbb3b353c&t=1544710467&sid=tTiNaX圖片附件: 1 DSC04059.JPG (2016-10-1 21:42, 68.14 KB) / 下載次數 58
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4591&k=857c8223e806559847d73b1ed76624ac&t=1544710467&sid=tTiNaX圖片附件: 1 DSC04060.JPG (2016-10-1 21:42, 63.86 KB) / 下載次數 38
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4592&k=6803f8612138f9927d62bc4b9b5f4d74&t=1544710467&sid=tTiNaX圖片附件: 1 DSC04061.JPG (2016-10-1 21:42, 64.25 KB) / 下載次數 38
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4593&k=07a986b659ba897712b6907bdb5d0e6b&t=1544710467&sid=tTiNaX圖片附件: 1 DSC04062.JPG (2016-10-1 21:42, 63.27 KB) / 下載次數 35
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4594&k=04c16ca37fe2a9201b352bf97412a517&t=1544710467&sid=tTiNaX圖片附件: 1 DSC04063.JPG (2016-10-1 21:42, 64.16 KB) / 下載次數 34
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4595&k=1df73d7cc31a510879c8e71d40bc9474&t=1544710467&sid=tTiNaX圖片附件: 1 DSC04064.JPG (2016-10-1 21:42, 64.79 KB) / 下載次數 32
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4596&k=c6861999e8162109565fa1d3ee7aad6b&t=1544710467&sid=tTiNaX圖片附件: 1 DSC04065.JPG (2016-10-1 21:42, 63.62 KB) / 下載次數 35
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4597&k=73ddd36bfe27e00a904627b1a938c67f&t=1544710467&sid=tTiNaX


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2