Board logo

標題: 2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-10-1 21:41     標題: 2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」

2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」 http://www.youtube.com/watch?v=u_QCS2VvdfE
[youtube]u_QCS2VvdfE[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬33」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-10-1 21:42

本帖最後由 正人 於 2016-10-1 21:47 編輯

1 DSC04054.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04055.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04056.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04057.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04058.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04059.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04060.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04061.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04062.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04063.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04064.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04065.JPG
2016-10-1 21:42


圖片附件: 1 DSC04054.JPG (2016-10-1 21:41, 73.03 KB) / 下載次數 51
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4586&k=1b7c89b59b3a53dbd8d625109e6d363b&t=1529575502&sid=sLyPNM



圖片附件: 1 DSC04055.JPG (2016-10-1 21:41, 72.24 KB) / 下載次數 56
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4587&k=67e5c64a7ea2a668cf6c28bf8f24e4d3&t=1529575502&sid=sLyPNM



圖片附件: 1 DSC04056.JPG (2016-10-1 21:41, 71.6 KB) / 下載次數 52
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4588&k=aa01a197538e31e666aa488deef95f29&t=1529575502&sid=sLyPNM



圖片附件: 1 DSC04057.JPG (2016-10-1 21:41, 68.33 KB) / 下載次數 54
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4589&k=9155bce5173b11bbef9b8b3ac05b81af&t=1529575502&sid=sLyPNM



圖片附件: 1 DSC04058.JPG (2016-10-1 21:42, 68.8 KB) / 下載次數 51
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4590&k=906a7f8bf20aa7a538584a1eac627604&t=1529575502&sid=sLyPNM



圖片附件: 1 DSC04059.JPG (2016-10-1 21:42, 68.14 KB) / 下載次數 50
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4591&k=1b38be4fc77ecc87d53d67d0548a5864&t=1529575502&sid=sLyPNM



圖片附件: 1 DSC04060.JPG (2016-10-1 21:42, 63.86 KB) / 下載次數 38
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4592&k=2302540254a0909e62ffdc13075961f9&t=1529575502&sid=sLyPNM



圖片附件: 1 DSC04061.JPG (2016-10-1 21:42, 64.25 KB) / 下載次數 38
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4593&k=047fed6ce33324aaed33f731a8e8ed78&t=1529575502&sid=sLyPNM



圖片附件: 1 DSC04062.JPG (2016-10-1 21:42, 63.27 KB) / 下載次數 35
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4594&k=45644bd3cbc1805267d3f911aafe2464&t=1529575502&sid=sLyPNM



圖片附件: 1 DSC04063.JPG (2016-10-1 21:42, 64.16 KB) / 下載次數 34
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4595&k=9dd23a87ab96e96b118af719ca10b88a&t=1529575502&sid=sLyPNM



圖片附件: 1 DSC04064.JPG (2016-10-1 21:42, 64.79 KB) / 下載次數 32
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4596&k=32e29187e648583e5dfaf2327e27e132&t=1529575502&sid=sLyPNM



圖片附件: 1 DSC04065.JPG (2016-10-1 21:42, 63.62 KB) / 下載次數 35
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4597&k=942209af6013d38b4b7717d17bc14e9c&t=1529575502&sid=sLyPNM






歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2