Board logo

標題: 2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-10-1 21:41     標題: 2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」

2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」 http://www.youtube.com/watch?v=u_QCS2VvdfE
[youtube]u_QCS2VvdfE[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬33」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-10-1 21:42

本帖最後由 正人 於 2016-10-1 21:47 編輯

1 DSC04054.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04055.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04056.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04057.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04058.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04059.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04060.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04061.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04062.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04063.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04064.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04065.JPG
2016-10-1 21:42


圖片附件: 1 DSC04054.JPG (2016-10-1 21:41, 73.03 KB) / 下載次數 1637
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4586&k=7517f4d6217ce045606c8e8f2c27804b&t=1701969459&sid=pT33y1圖片附件: 1 DSC04055.JPG (2016-10-1 21:41, 72.24 KB) / 下載次數 1647
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4587&k=3be7d95b4bbb5b7d867e5b7702fdc07f&t=1701969459&sid=pT33y1圖片附件: 1 DSC04056.JPG (2016-10-1 21:41, 71.6 KB) / 下載次數 1712
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4588&k=de1fc2a24af7e6305fdc45b6e5656468&t=1701969459&sid=pT33y1圖片附件: 1 DSC04057.JPG (2016-10-1 21:41, 68.33 KB) / 下載次數 1693
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4589&k=27d276ce5f4239be6ec2bb06c177842e&t=1701969459&sid=pT33y1圖片附件: 1 DSC04058.JPG (2016-10-1 21:42, 68.8 KB) / 下載次數 1553
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4590&k=27f702c09e94760d08129cc90259b609&t=1701969459&sid=pT33y1圖片附件: 1 DSC04059.JPG (2016-10-1 21:42, 68.14 KB) / 下載次數 1671
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4591&k=07b98f3984bb43959202819d03a74fc0&t=1701969459&sid=pT33y1圖片附件: 1 DSC04060.JPG (2016-10-1 21:42, 63.86 KB) / 下載次數 1542
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4592&k=04fb9435153023072221c0a7d9f9ebdd&t=1701969459&sid=pT33y1圖片附件: 1 DSC04061.JPG (2016-10-1 21:42, 64.25 KB) / 下載次數 1603
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4593&k=2247ed57c6a519038b991d0b16a733ba&t=1701969459&sid=pT33y1圖片附件: 1 DSC04062.JPG (2016-10-1 21:42, 63.27 KB) / 下載次數 1535
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4594&k=a6e2809b3a54ea4ff0559a37c291333f&t=1701969459&sid=pT33y1圖片附件: 1 DSC04063.JPG (2016-10-1 21:42, 64.16 KB) / 下載次數 1582
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4595&k=0c595ad47fa574c27affbf7e59dd397d&t=1701969459&sid=pT33y1圖片附件: 1 DSC04064.JPG (2016-10-1 21:42, 64.79 KB) / 下載次數 1694
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4596&k=517f6bcc2759c47f97ef53da6848d5f6&t=1701969459&sid=pT33y1圖片附件: 1 DSC04065.JPG (2016-10-1 21:42, 63.62 KB) / 下載次數 1592
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4597&k=e855e89ff20d8d922791e327af10172e&t=1701969459&sid=pT33y1


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2