Board logo

標題: 2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-10-1 21:41     標題: 2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」

2016年九月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬33」 http://www.youtube.com/watch?v=u_QCS2VvdfE
[youtube]u_QCS2VvdfE[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬33」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-10-1 21:42

本帖最後由 正人 於 2016-10-1 21:47 編輯

1 DSC04054.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04055.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04056.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04057.JPG
2016-10-1 21:41
1 DSC04058.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04059.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04060.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04061.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04062.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04063.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04064.JPG
2016-10-1 21:42
1 DSC04065.JPG
2016-10-1 21:42


圖片附件: 1 DSC04054.JPG (2016-10-1 21:41, 73.03 KB) / 下載次數 55
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4586&k=2e199df756a037328c14d981c8c5d993&t=1537696885&sid=OOlZz6



圖片附件: 1 DSC04055.JPG (2016-10-1 21:41, 72.24 KB) / 下載次數 60
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4587&k=bf41aa04e5a6b10dd6ff5004ccf290e3&t=1537696885&sid=OOlZz6



圖片附件: 1 DSC04056.JPG (2016-10-1 21:41, 71.6 KB) / 下載次數 56
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4588&k=9992d8eeef8855589f626a1a8c672218&t=1537696885&sid=OOlZz6



圖片附件: 1 DSC04057.JPG (2016-10-1 21:41, 68.33 KB) / 下載次數 58
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4589&k=cb2e0421ef0ae9d1d4fc83f3ce0540fe&t=1537696885&sid=OOlZz6



圖片附件: 1 DSC04058.JPG (2016-10-1 21:42, 68.8 KB) / 下載次數 55
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4590&k=263b2b6de7501aa296c34e89d8b46457&t=1537696885&sid=OOlZz6



圖片附件: 1 DSC04059.JPG (2016-10-1 21:42, 68.14 KB) / 下載次數 54
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4591&k=01ed328385c6423740ccf983d726fc8e&t=1537696885&sid=OOlZz6



圖片附件: 1 DSC04060.JPG (2016-10-1 21:42, 63.86 KB) / 下載次數 38
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4592&k=a3a862abec581109b9b0cac3c41f5cab&t=1537696885&sid=OOlZz6



圖片附件: 1 DSC04061.JPG (2016-10-1 21:42, 64.25 KB) / 下載次數 38
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4593&k=3993bd4a619440f60a181d5380d5bb7b&t=1537696885&sid=OOlZz6



圖片附件: 1 DSC04062.JPG (2016-10-1 21:42, 63.27 KB) / 下載次數 35
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4594&k=f912b59b820fcc160484f563067c35ef&t=1537696885&sid=OOlZz6



圖片附件: 1 DSC04063.JPG (2016-10-1 21:42, 64.16 KB) / 下載次數 34
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4595&k=899a36372e158e3b91a8e6243fd79bd3&t=1537696885&sid=OOlZz6



圖片附件: 1 DSC04064.JPG (2016-10-1 21:42, 64.79 KB) / 下載次數 32
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4596&k=6b6021956a5572ed3239a8033d2799b7&t=1537696885&sid=OOlZz6



圖片附件: 1 DSC04065.JPG (2016-10-1 21:42, 63.62 KB) / 下載次數 35
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4597&k=35a5b1d4151dfdc9c04a3668a096a109&t=1537696885&sid=OOlZz6






歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2