Board logo

標題: 2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-10-31 18:31     標題: 2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」

2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」 http://www.youtube.com/watch?v=Ret5U74uKWA
[youtube]Ret5U74uKWA[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬34」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-10-31 18:33

1 DSC04066.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04067.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04068.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04069.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04070.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04071.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04072.JPG
2016-10-31 18:32


圖片附件: 1 DSC04066.JPG (2016-10-31 18:32, 72.97 KB) / 下載次數 227
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4598&k=ddb5ec90e087d39f873667962adf9fde&t=1606572521&sid=jvuan7圖片附件: 1 DSC04067.JPG (2016-10-31 18:32, 71.73 KB) / 下載次數 245
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4599&k=e571073f9ae6d4ffd3663edb2a9aab96&t=1606572521&sid=jvuan7圖片附件: 1 DSC04068.JPG (2016-10-31 18:32, 68.21 KB) / 下載次數 233
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4600&k=94c90be33b8806b9747b5bec90dd252b&t=1606572521&sid=jvuan7圖片附件: 1 DSC04069.JPG (2016-10-31 18:32, 66.22 KB) / 下載次數 246
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4601&k=e43d84f4b756b2d8e667dcd16f3a3545&t=1606572521&sid=jvuan7圖片附件: 1 DSC04070.JPG (2016-10-31 18:32, 67.21 KB) / 下載次數 254
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4602&k=d1d5ba4c582487dad81b56a9e283909f&t=1606572521&sid=jvuan7圖片附件: 1 DSC04071.JPG (2016-10-31 18:32, 67.38 KB) / 下載次數 265
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4603&k=4596f0ddd05af14910b0458e24aabf68&t=1606572521&sid=jvuan7圖片附件: 1 DSC04072.JPG (2016-10-31 18:32, 65.66 KB) / 下載次數 231
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4604&k=bfa4e2545681058b03e43bfa128773b5&t=1606572521&sid=jvuan7


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2