Board logo

標題: 2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-10-31 18:31     標題: 2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」

2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」 http://www.youtube.com/watch?v=Ret5U74uKWA
[youtube]Ret5U74uKWA[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬34」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-10-31 18:33

1 DSC04066.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04067.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04068.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04069.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04070.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04071.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04072.JPG
2016-10-31 18:32


圖片附件: 1 DSC04066.JPG (2016-10-31 18:32, 72.97 KB) / 下載次數 46
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4598&k=f378b5bef4ad19b36da200a81c9aafc9&t=1524593812&sid=GgWCLL圖片附件: 1 DSC04067.JPG (2016-10-31 18:32, 71.73 KB) / 下載次數 47
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4599&k=e1984eb9c1819a995443153bd465c373&t=1524593812&sid=GgWCLL圖片附件: 1 DSC04068.JPG (2016-10-31 18:32, 68.21 KB) / 下載次數 45
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4600&k=14d6c335c80193da512a40d9e4bef3ec&t=1524593812&sid=GgWCLL圖片附件: 1 DSC04069.JPG (2016-10-31 18:32, 66.22 KB) / 下載次數 45
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4601&k=7cb3c8efc4460bc0573bab2d8fc15ac1&t=1524593812&sid=GgWCLL圖片附件: 1 DSC04070.JPG (2016-10-31 18:32, 67.21 KB) / 下載次數 47
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4602&k=4168d6c5931b843789579d1953dd0787&t=1524593812&sid=GgWCLL圖片附件: 1 DSC04071.JPG (2016-10-31 18:32, 67.38 KB) / 下載次數 47
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4603&k=5b9d04874284d498bec32f22451e4b92&t=1524593812&sid=GgWCLL圖片附件: 1 DSC04072.JPG (2016-10-31 18:32, 65.66 KB) / 下載次數 46
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4604&k=3bb91d4e17f4e494a9ab9cd5f8800db3&t=1524593812&sid=GgWCLL


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2