Board logo

標題: 2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-10-31 18:31     標題: 2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」

2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」 http://www.youtube.com/watch?v=Ret5U74uKWA
[youtube]Ret5U74uKWA[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬34」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-10-31 18:33

1 DSC04066.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04067.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04068.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04069.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04070.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04071.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04072.JPG
2016-10-31 18:32


圖片附件: 1 DSC04066.JPG (2016-10-31 18:32, 72.97 KB) / 下載次數 52
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4598&k=c4f64b4566bde2fd02cb068e507adbe3&t=1532228153&sid=qhcrKf圖片附件: 1 DSC04067.JPG (2016-10-31 18:32, 71.73 KB) / 下載次數 53
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4599&k=ffda09cbdcd811315c0a8bff51bd2a44&t=1532228153&sid=qhcrKf圖片附件: 1 DSC04068.JPG (2016-10-31 18:32, 68.21 KB) / 下載次數 51
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4600&k=0a7edf1e3d0959ff488cb8821035b976&t=1532228153&sid=qhcrKf圖片附件: 1 DSC04069.JPG (2016-10-31 18:32, 66.22 KB) / 下載次數 51
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4601&k=102c22f52323410ca2fa6b3aa42377f3&t=1532228153&sid=qhcrKf圖片附件: 1 DSC04070.JPG (2016-10-31 18:32, 67.21 KB) / 下載次數 53
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4602&k=1bb10fb232fc361a2bb1a23658bab6e1&t=1532228153&sid=qhcrKf圖片附件: 1 DSC04071.JPG (2016-10-31 18:32, 67.38 KB) / 下載次數 53
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4603&k=6effda8752573f7f9d6af9f96e10d93d&t=1532228153&sid=qhcrKf圖片附件: 1 DSC04072.JPG (2016-10-31 18:32, 65.66 KB) / 下載次數 52
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4604&k=64737a5e47bd48660fb73afae5dab61d&t=1532228153&sid=qhcrKf


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2