Board logo

標題: 2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-10-31 18:31     標題: 2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」

2016年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬34」 http://www.youtube.com/watch?v=Ret5U74uKWA
[youtube]Ret5U74uKWA[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬34」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-10-31 18:33

1 DSC04066.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04067.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04068.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04069.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04070.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04071.JPG
2016-10-31 18:32

1 DSC04072.JPG
2016-10-31 18:32


圖片附件: 1 DSC04066.JPG (2016-10-31 18:32, 72.97 KB) / 下載次數 50
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4598&k=4e6b17703a5d0180b8496e0848ec33f6&t=1529940175&sid=xcBD9N圖片附件: 1 DSC04067.JPG (2016-10-31 18:32, 71.73 KB) / 下載次數 51
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4599&k=6a915b47f83b8a550f609b665c32418b&t=1529940175&sid=xcBD9N圖片附件: 1 DSC04068.JPG (2016-10-31 18:32, 68.21 KB) / 下載次數 49
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4600&k=9a6bc200feed132c970f0e9c59a40cd5&t=1529940175&sid=xcBD9N圖片附件: 1 DSC04069.JPG (2016-10-31 18:32, 66.22 KB) / 下載次數 49
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4601&k=5235097851a6daa875359c3ebb9b919a&t=1529940175&sid=xcBD9N圖片附件: 1 DSC04070.JPG (2016-10-31 18:32, 67.21 KB) / 下載次數 51
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4602&k=6ab36594e2a0d5a2241004f29c6c5e6b&t=1529940175&sid=xcBD9N圖片附件: 1 DSC04071.JPG (2016-10-31 18:32, 67.38 KB) / 下載次數 51
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4603&k=d9ccf700482c35d014ca486b9a3d42c0&t=1529940175&sid=xcBD9N圖片附件: 1 DSC04072.JPG (2016-10-31 18:32, 65.66 KB) / 下載次數 50
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4604&k=978986a04fda82fbc62a7b32acc6285c&t=1529940175&sid=xcBD9N


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2