Board logo

標題: 2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-11-29 21:52     標題: 2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」

2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」 http://www.youtube.com/watch?v=nIrVzT1RIkE
[youtube]nIrVzT1RIkE[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬35」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-11-29 21:54

1 DSC04073.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04074.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04075.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04076.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04077.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04078.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04079.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04080.JPG
2016-11-29 21:53


圖片附件: 1 DSC04073.JPG (2016-11-29 21:53, 71.08 KB) / 下載次數 91
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4605&k=04ce9dcb5346841704cdcdca5a7a0a8e&t=1581884467&sid=Ytsu09圖片附件: 1 DSC04074.JPG (2016-11-29 21:53, 70.02 KB) / 下載次數 88
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4606&k=47be37e840fd5c50608336175880feaa&t=1581884467&sid=Ytsu09圖片附件: 1 DSC04075.JPG (2016-11-29 21:53, 68.21 KB) / 下載次數 83
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4607&k=0b891c4d771786061c41e94e790444af&t=1581884467&sid=Ytsu09圖片附件: 1 DSC04076.JPG (2016-11-29 21:53, 69.82 KB) / 下載次數 85
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4608&k=0e4f3ab003bbd236990d81824937a128&t=1581884467&sid=Ytsu09圖片附件: 1 DSC04077.JPG (2016-11-29 21:53, 65.03 KB) / 下載次數 86
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4609&k=96a18a5d59f8dca8ff2d8a2eec53dca0&t=1581884467&sid=Ytsu09圖片附件: 1 DSC04078.JPG (2016-11-29 21:53, 65.65 KB) / 下載次數 88
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4610&k=7c2f2b74a9f8d59d44b955cf25d6ef31&t=1581884467&sid=Ytsu09圖片附件: 1 DSC04079.JPG (2016-11-29 21:53, 66.52 KB) / 下載次數 88
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4611&k=9ee3a8fa41f56ed213fba910e802a0da&t=1581884467&sid=Ytsu09圖片附件: 1 DSC04080.JPG (2016-11-29 21:53, 65.85 KB) / 下載次數 82
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4612&k=52f48c82394ae5813d1d7625ae46b56a&t=1581884467&sid=Ytsu09


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2