Board logo

標題: 2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-11-29 21:52     標題: 2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」

2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」 http://www.youtube.com/watch?v=nIrVzT1RIkE
[youtube]nIrVzT1RIkE[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬35」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-11-29 21:54

1 DSC04073.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04074.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04075.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04076.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04077.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04078.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04079.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04080.JPG
2016-11-29 21:53


圖片附件: 1 DSC04073.JPG (2016-11-29 21:53, 71.08 KB) / 下載次數 61
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4605&k=0e28b7fde748f53a59369083969cf40e&t=1542506060&sid=T77V5v圖片附件: 1 DSC04074.JPG (2016-11-29 21:53, 70.02 KB) / 下載次數 59
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4606&k=59d9b70bd5880374eeaf0af6d21fabaa&t=1542506060&sid=T77V5v圖片附件: 1 DSC04075.JPG (2016-11-29 21:53, 68.21 KB) / 下載次數 60
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4607&k=6ce2faacc6e28f89ab58eeb2accfbf04&t=1542506060&sid=T77V5v圖片附件: 1 DSC04076.JPG (2016-11-29 21:53, 69.82 KB) / 下載次數 58
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4608&k=84751444256e813efa038ef303e036f6&t=1542506060&sid=T77V5v圖片附件: 1 DSC04077.JPG (2016-11-29 21:53, 65.03 KB) / 下載次數 54
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4609&k=d5c6dbbfb443bde2299663d7416a0df5&t=1542506060&sid=T77V5v圖片附件: 1 DSC04078.JPG (2016-11-29 21:53, 65.65 KB) / 下載次數 58
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4610&k=239be578a517e698e53ac774ba05a5f7&t=1542506060&sid=T77V5v圖片附件: 1 DSC04079.JPG (2016-11-29 21:53, 66.52 KB) / 下載次數 58
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4611&k=7e3ed80056fa3399f6a66a9fdd7a304c&t=1542506060&sid=T77V5v圖片附件: 1 DSC04080.JPG (2016-11-29 21:53, 65.85 KB) / 下載次數 58
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4612&k=1fe546d1c20ca9d58dd9a07855d665cf&t=1542506060&sid=T77V5v


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2