Board logo

標題: 2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-11-29 21:52     標題: 2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」

2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」 http://www.youtube.com/watch?v=nIrVzT1RIkE
[youtube]nIrVzT1RIkE[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬35」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-11-29 21:54

1 DSC04073.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04074.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04075.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04076.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04077.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04078.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04079.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04080.JPG
2016-11-29 21:53


圖片附件: 1 DSC04073.JPG (2016-11-29 21:53, 71.08 KB) / 下載次數 59
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4605&k=b1c5e0fbc60d6fdd5167d8a7283cab96&t=1539664611&sid=xG239w圖片附件: 1 DSC04074.JPG (2016-11-29 21:53, 70.02 KB) / 下載次數 57
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4606&k=b66cebcaee9f9c20f7f68f8f38421781&t=1539664611&sid=xG239w圖片附件: 1 DSC04075.JPG (2016-11-29 21:53, 68.21 KB) / 下載次數 58
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4607&k=f68c86dfcf31d806df45428652f4cd71&t=1539664611&sid=xG239w圖片附件: 1 DSC04076.JPG (2016-11-29 21:53, 69.82 KB) / 下載次數 56
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4608&k=6c546689a6eb168e3d887fe81a795fd0&t=1539664611&sid=xG239w圖片附件: 1 DSC04077.JPG (2016-11-29 21:53, 65.03 KB) / 下載次數 52
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4609&k=79b3694a2ff8c0fc98458309835aaee9&t=1539664611&sid=xG239w圖片附件: 1 DSC04078.JPG (2016-11-29 21:53, 65.65 KB) / 下載次數 56
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4610&k=60c56f3af6da2cf48b584446d2f3dee4&t=1539664611&sid=xG239w圖片附件: 1 DSC04079.JPG (2016-11-29 21:53, 66.52 KB) / 下載次數 56
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4611&k=9912a6cd5b4af446b7de19416e963944&t=1539664611&sid=xG239w圖片附件: 1 DSC04080.JPG (2016-11-29 21:53, 65.85 KB) / 下載次數 56
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4612&k=b0b2c3932c33948de4ea38dd35099d87&t=1539664611&sid=xG239w


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2