Board logo

標題: 2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-11-29 21:52     標題: 2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」

2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」 http://www.youtube.com/watch?v=nIrVzT1RIkE
[youtube]nIrVzT1RIkE[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬35」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-11-29 21:54

1 DSC04073.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04074.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04075.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04076.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04077.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04078.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04079.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04080.JPG
2016-11-29 21:53


圖片附件: 1 DSC04073.JPG (2016-11-29 21:53, 71.08 KB) / 下載次數 57
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4605&k=38b41832e8e956f31a991c2f50cabc60&t=1532305303&sid=W5B5Jh圖片附件: 1 DSC04074.JPG (2016-11-29 21:53, 70.02 KB) / 下載次數 55
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4606&k=82328eff2fa86f085b4fe37503b0e17d&t=1532305303&sid=W5B5Jh圖片附件: 1 DSC04075.JPG (2016-11-29 21:53, 68.21 KB) / 下載次數 56
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4607&k=d204dfdd58758361ce9ed09922be956c&t=1532305303&sid=W5B5Jh圖片附件: 1 DSC04076.JPG (2016-11-29 21:53, 69.82 KB) / 下載次數 53
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4608&k=9a07fe395b26b5ec5a3c7e515837dc99&t=1532305303&sid=W5B5Jh圖片附件: 1 DSC04077.JPG (2016-11-29 21:53, 65.03 KB) / 下載次數 50
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4609&k=451c08e23600560e8157366ce67ed9f0&t=1532305303&sid=W5B5Jh圖片附件: 1 DSC04078.JPG (2016-11-29 21:53, 65.65 KB) / 下載次數 54
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4610&k=cba9d2dca4e36fb226b33c784f14d05c&t=1532305303&sid=W5B5Jh圖片附件: 1 DSC04079.JPG (2016-11-29 21:53, 66.52 KB) / 下載次數 54
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4611&k=c23303e06fa946845d018d6e5156c790&t=1532305303&sid=W5B5Jh圖片附件: 1 DSC04080.JPG (2016-11-29 21:53, 65.85 KB) / 下載次數 54
http://bbs.wushu.net.tw/attachment.php?aid=4612&k=5ad58ac1718dac4ee07e9d0d59c1f2c6&t=1532305303&sid=W5B5Jh


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://bbs.wushu.net.tw/) Powered by Discuz! 7.2